CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA
CHỮA BỆNH CHỮA TẬN GỐC
Sản phẩm Của PQA
Dược phẩm PQA là một kênh thông tin, cẩm nang sức khỏe miễn phí dành cho tất cả mọi người.
PQA Thanh Quản
-%

PQA Thanh Quản

Liên hệ
Liên hệ
PQA Điều Kinh
-%

PQA Điều Kinh

207000
207000
PQA Trường Xuân
-%

PQA Trường Xuân

245000
245000
PQA Tiểu Đường
-%

PQA Tiểu Đường

150000
150000
PQA Thống Kinh
-%

PQA Thống Kinh

235000
235000
PQA Sáng Da Ngọc Tố Nữ
-%

PQA Sáng Da Ngọc Tố Nữ

250000
250000
PQA Ngọc Tố Nữ
-%

PQA Ngọc Tố Nữ

950000
950000
PQA Ngô Thù Du
-%

PQA Ngô Thù Du

289000
289000
PQA Mật Nhân
-%

PQA Mật Nhân

950000
950000
PQA Hoàng Ngân Kiều
-%

PQA Hoàng Ngân Kiều

195000
195000
PQA Hải Tảo Ngọc Hồ
-%

PQA Hải Tảo Ngọc Hồ

235000
235000
PQA Dáng Thanh
-%

PQA Dáng Thanh

256000
256000
PQA Dáng Ngọc
-%

PQA Dáng Ngọc

178000
178000
PQA Chỉ Kinh
-%

PQA Chỉ Kinh

100000
100000
PQA Cao Lỏng Thống Kinh
-%

PQA Cao Lỏng Thống Kinh

256000
256000
PQA Trạch Tả
-%

PQA Trạch Tả

174000
174000
PQA Tiểu Đêm
-%

PQA Tiểu Đêm

168000
168000
PQA Tiền Liệt Tuyến
-%

PQA Tiền Liệt Tuyến

160000
160000
PQA Ôn Thận
-%

PQA Ôn Thận

189000
189000
PQA Lợi Tiểu
-%

PQA Lợi Tiểu

120000
120000
12
0818 288 717