Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA
Với khát vọng kết hợp các bài thuốc gia truyền, cổ truyền với công nghệ tiên tiến
Đặc trị đường hô hấp Của PQA
Dược phẩm PQA là một kênh thông tin, cẩm nang sức khỏe miễn phí dành cho tất cả mọi người.
Thuốc Siro PQA Ho Hen
-%

Thuốc Siro PQA Ho Hen

123000
123000
Thuốc PQA Ho Hen Phong Hàn
-%

Thuốc PQA Ho Hen Phong Hàn

85000
85000
Thuốc Ho Trẻ Em PQA
-%

Thuốc Ho Trẻ Em PQA

160000
160000
Siro PQA Ho Trẻ Em
-%

Siro PQA Ho Trẻ Em

450000
450000
Siro PQA Ho Người Lớn
-%

Siro PQA Ho Người Lớn

450000
450000
Siro PQA Ho Hen
-%

Siro PQA Ho Hen

85000
85000
Siro PQA Ho
-%

Siro PQA Ho

170000
170000
Siro PQA Hen Trẻ Em
-%

Siro PQA Hen Trẻ Em

450000
450000
Siro PQA Hen Suyễn
-%

Siro PQA Hen Suyễn

240000
240000
Siro PQA Hen Phế Quản
-%

Siro PQA Hen Phế Quản

1111000
1111000
Siro PQA Hen Người Lớn
-%

Siro PQA Hen Người Lớn

450000
450000
Siro PQA Bổ Phế
-%

Siro PQA Bổ Phế

55000
55000
PQA Viêm Mũi Dị Ứng
-%

PQA Viêm Mũi Dị Ứng

250000
250000
PQA Thanh Phế Trà
-%

PQA Thanh Phế Trà

66000
66000
PQA Phế Quản
-%

PQA Phế Quản

245000
245000
PQA Hồng Sâm Bổ Phổi
-%

PQA Hồng Sâm Bổ Phổi

110000
110000
PQA Hoàng Kim
-%

PQA Hoàng Kim

350000
350000
PQA Hoàng Cầm Tân Di
-%

PQA Hoàng Cầm Tân Di

234000
234000
PQA Hoàng Cầm
-%

PQA Hoàng Cầm

165000
165000
PQA Dùng Cho Người Bị Ho
-%

PQA Dùng Cho Người Bị Ho

40000
40000
12
0818 288 717